P.O.I.G. 8.1

Firma Spectron.NET realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.
„Internetowa platforma wspomagająca zarządzanie w systemie telepracy” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu POIG.08.01.00-04-106/08.

GWORK, bo taką nazwę nosi wspomniany projekt, to aplikacja internetowa łącząca w sobie zalety firmowej bazy klientów, systemu obsługi zleceń, zadań, projektów, dokumentów i szkoleń. W ramach projektu zostało dofinansowane 5 aplikacji pakietu podstawowego :


Aktualne przetargi związane z realizacją projektu:

brak

Przetargi zakończone:

30-03-2009 Przetarg na organizację szkoleń specjalistycznych.
15-12-2009 Przetarg na organizację szkoleń specjalistycznych