Informacje

Gwork to platforma internetowa której głównym zadaniem jest poprawa komunikacji i wymiana informacji wewnątrz firmy. Aplikacja Gwork jest idealnym narzędziem umożliwiającym, w prosty i bardzo wygodny sposób, dokładną kontrolę nad realizowanymi w firmie zleceniami. Wyjątkowa mobilność idealnie nadaje się do obsługi telepracy oraz obsługi wielu działów/oddziałów firmy. Zastosowany w Gwork model SaaS (Aplikacja jako usługa) daje możliwość obniżenia kosztów organizacji pracy poprzez zmniejszenie nakładów związanych z obsługą IT w przedsiębiorstwie. Dzięki zastosowaniu Cloud computing możliwe jest dowolne zwiększenie liczby użytkowników systemu przy zachowaniu jednocześnie bardzo niskich kosztów.


Jeszc
ze niedawno mało która firma posiadała stronę internetową, teraz mało która jej nie ma. Podobna sytuacja ma miejsce z aplikacjami internetowymi, które są przyszłością w nowoczesnych i otwartych na rozwój przedsiębiorstwach.

Rewolucja w oprogramowaniu!

Tak zaawansowaną funkcjonalność wykorzystywały dotychczas tylko bardzo duże firmy i instytucje. Dzięki nowatorskiemu podejściu do aplikacji i outsourcingu w jej utrzymaniu, każda firma może skorzystać z dobrodziejstw informatyzacji biznesu, takich jak usprawnienie przepływu i porządkowania informacji oraz podniesienie jakości codziennej pracy.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi aplikacji Gwork, które znajdą Państwo na poszczególnych stronach naszego serwisu.